Lliurament TFG/TFM - director/a


Actualment, els estudiants han de fer dues parts per lliurar el TFE (TFG o TFM): El dipòsit documental (es fa a AteneaTFE) i el dipòsit administratiu (és fa a l'e-secretaria). Del dipòsit administratiu només heu de tenir en compte que l'estudiant escollirà si el TFE es pot fer públic o no a UPCommons. Convindria haver-ho consensuat amb ell/a abans que ompli aquesta dada.

Respecte al dipòsit documental, els director/es heu de fer dos passos:

1. Autoritzar el lliurament final de l'estudiant a AteneaTFE.

2. Validar la memòria del TFE un cop lliurada perquè es consideri dipositada.

Per fer-ho, heu de fer els següents passos:

 • Accediu al curs del TFE de l'estudiant/a i cliqueu a l'apartat "Lliurament final" 

 

 • Un cop autoritzat, l'estudiant ja podrà lliurar la seva memòria i documents del TFE.
 • Un cop lliurat, el director/a - codirector/a haurà de tornar a accedir a Lliurament final, i revisar la documentació dipositada. Si ho considera oportú, valida el dipòsit (equival a l'autorització de la seva presentació). *ALERTA! Convé que abans de validar la memòria, comproveu que aquesta conté un "Abstract" en anglès, a part del resum en l'idioma de la memòria.

 • Després de clicar "Vés a validació" apareixen dos apartats:
  • "Arxius addicionals per al Tribunal": hi heu de desar l’informe del director. Aquest apartat únicament serà consultable pel tribunal (no per l’estudiant) (opcional)
  • "Arxius addicionals per l’alumne”: hi podeu desar informació específica per a l’estudiant relatius a la revisió del seu treball (opcional).

 • Per fer la validació del TFE efectiva, és imprescindible que cliqueu la casella amb la frase "Confirmo que els arxius dipositats per aquest estudiant han estat validats i que el tribunal pot accedir" i cliqueu el botó “Validar memòria final”.

 • Un cop clicat el botó de validació queda marcat en color “verd”. Aquesta és la confirmació de que el TFE ha estat validat correctament.

 • El director/a pot re-validar tantes vegades com necessiti (per exemple, si adjunta l’informe per al tribunal amb posterioritat al moment de validació inicial)